خرید

هوش هیجانی چیست؟

هوش هیجانی، توانایی مدیریت اضطراب و کنترل تنش‌ها، امیدواری و خوش‌بینی در مواجهه با موانع، در راه رسیدن به هدف است. هوش هیجانی، همدلی است، درک این که اطرافیان شما چه احساسی دارند.

داشتن و بودن

اثر اریک فروم

ویژگی‌های یک برنامه‌ریزی خوب چیست؟

برای هر مبحث، سه مرحله‌ی یادگیری، تسلط و مرور باید طی شود!

کتاب قدرت فکر

اثری از ژوزف مورفی

درون انسان گنجی نهفته است که بسیاری از وجود آن بی‌خبرند. ثروت بی‌پایانی که انسان را احاطه کرده است... 

ویژگی‌های یک برنامه‌ریزی خوب چیست؟

برنامه‌ریزی باید با برنامه‌ی هفتگی مدرسه هماهنگ باشد!