پایه‌ی دوازدهم


ریاضی 3

مخصوص بچه‌های دوازدهم

180,000 ﷼

حسابان 2

حسابان دوازدهم بچه مهندسا

170,000 ﷼

زبان انگلیسی 3

کتاب هوشمند دیقه نود زبان دوازدهم

125,000 ﷼

عربی 3

عربی دوازدهم

149,000 ﷼

فارسی 3

کتاب هوشمند فارسی دوازدهم

160,000 ﷼

دین‌وزندگی 3

کتاب هوشمند دینی دوازدهم، مخصوص بچه‌های ریاضی و تجربی

140,000 ﷼

زیست 3

با اینکه توی درس زیست انقدر کتاب درسی مهمه، با اطمینان ...

180,000 ﷼

فیزیک 3

عاشق فیزیک شو

230,000 ﷼

شیمی 3

شیمی پایه‌ی دوازدهم

140,000 ﷼

هندسه 3

مخصوص مهندسین آینده قیمت بدون تخفیف 15000 تومان

150,000 ﷼

ریاضیات گسسته

مخصوص مهندسین قیمت بدون تخفیف 17000 تومان

170,000 ﷼

پک کامل دوازدهم ریاضی

همه کتابهای اختصاصی و عمومی رشته ریاضی پایه دوازدهم

1,430,000 ﷼

پک کامل دوازدهم تجربی

تمامی کتب اختصاصی و عمومی دوازدهم تجربی

1,300,000 ﷼