پایه دهم


زبان انگلیسی 1

کتاب هوشمند دیقه نود زبان انگلیسی 1 قیمت قبلی 12500 تومان

75,000 ﷼

فارسی 1

کتاب هوشمند فارسی دهم قیمت قبلی 16000 تومان

100,000 ﷼

دین و زندگی 1

کتاب هوشمند دینی 1 قیمت قبلی 14000 تومان

100,000 ﷼

عربی 1

معنی، لغات، قواعد و هرچیز دیگه‌ای که واسه ترکوندن عربی نیاز ...

70,000 ﷼

زیست 1

با اینکه توی درس زیست انقدر کتاب درسی مهمه، با اطمینان ...

165,000 ﷼

ریاضی 1

ریاضی 1 مخصوص بچه‌های تجربی و ریاضی قیمت بدون تخفیف 14000 ...

100,000 ﷼

فیزیک 1

عاشق فیزیک شو قیمت بدون تخفیف 18000 تومان

100,000 ﷼

هندسه 1

مخصوص بچه‌ مهندسای عزیز قیمت بدون تخفیف 16000 تومان

100,000 ﷼

شیمی 1

شیمی دهم قیمت بدون تخفیف 14000 تومان

90,000 ﷼

پک کامل دهم ریاضی

همه کتابهای اختصاصی و عمومی رشته ریاضی پایه دهم

590,000 ﷼

پک کامل دهم تجربی

همه کتابهای اختصاصی و عمومی رشته تجربی پایه دهم

670,000 ﷼