واضح است که رقابت در هر زمینه‌ای باعث ایجاد انگیزه، رشد و پیشرفت می‌شود، دقیقا مثل رقابت بنز و بی‌ام‌و ! نمایش دادن نام و عکس و امتیاز نفرات برتر در کشور، استان و شهر نیز باعث ایجاد انگیزه وافر در دانش‌آموز می‌شود! به این صورت که دانش آموز در هر ساعتی از شبانه روز با شرکت در آزمون (لینک به ۷) می‌تواند امتیاز خود را ارتقا دهد و رتبه جدید خود را در پایان روز مشاهده کند! همچنین وجود سکه‌ی جایزه برای نفرات برتر که موفق شده‌اند به لیگ بالاتر راه پیدا کنند نیز باعث ایجاد یک فضای رقابتی سالم بین دانش آموزان خواهد شد! با توجه به اینکه مبنای کسب امتیاز، حل سوالات صفحه آزمون در اپ است، همین مسئله باعث می‌شود که دانش آموز به بهانه کسب امتیاز بیشتر و قرار گرفتن در زمره نفرات برتر، بیش از پیش سوالات را حل و تکرار کند و به امتیازات خود بیافزاید که این امر به خودی خود، باعث پیشرفت دانش آموز در درس‌های مختلف و ملکه شدن تیپ‌های مختلف سوالات در ذهن دانش‌آموز می‌شود.