این سوال یکی از دغدغه‌های اصلی دانش‌آموزان است. در پاسخ باید بگویم

که تنها کسی که جواب این سؤال را می‌داند خود شما هستید! ساعت مطالعه در روز کاملا به شرایط فردی شما بستگی دارد. اما آنچه برای همه یکسان است، این نکته است که شما باید به تدریج ساعت مطالعه تان را افزایش دهید. نباید حساب نشده سنگ بزرگ بردارید... طی چند پست توضیحاتم را کامل می‌کنم.
نکته اولی که باید رعایت کنید، این است که با 4 ساعت مطالعه ناقابل در روز شروع کنید. (البته اگر بیشتر می‌خوانید که بهتر) این هفته روزانه 4 ساعت پر کنید. هفته بعد روزانه 4 و نیم ساعت و هر هفته نیم ساعت به آن اضافه کنید تا به حداکثر پتانسیلتان برسید.
نصف مطالعه را به مرور درس‌های همان روز مدرسه بپردازید و نیم دیگر را به تست زنی!

... ادامه دارد

با مدریک نابغه شو

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید