در تورنمنت‌های هر ماه تعدادی قلعه مشاهده می‌کنید که در هر قلعه،

۶ دایره وجود دارد! در هر دایره نیز تعدادی سوال از دروس مختلف مقطع و رشته شما به شما ارائه می‌شود! سوالات هر ماه هم در تورنومنت‌ها و هم آزمون‌های خفن(لینک به ۹)منطبق با برنامه درسی مدرسه و آزمون‌های آزمایشی معتبر کشور است. ترتیب چینش سوال‌ها در تورنومنت‌ها از ساده به سخت می‌باشد! هر بار که سوالات هر دایره را حل می‌کنید، نوار دور آن دایره یک‌سوم زیاد و قفل دایره بعدی باز می‌شود! نوار دور هر دایره اگر یک دور کامل بزند تعداد تاج های آن دایره یکی زیاد می‌شود! زمانی که تعداد تاج‌های همه‌ی ۶ دایره‌ی یک قلعه بعد عدد یک می‌رسد، آزمون‌های قلعه بعدی به همین ترتیبی که عرض کردیم، یکی یکی باز می‌شوند!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید